Το ανθρώπινο θαύμα!

Δείτε αυτό το παράξενο μουσικό όργανο!

Πόση δημιουργικότητα, πόση οργάνωση, πόση φαντασία!
Ευχαριστούμε το συνάδελφο εκπαιδευτικό κ. Παναγιώτη Παντελεάκο για το βίντεο.


Αρχαίες... εφευρέσεις!