Το Μουσείο πάει... σχολείο!

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος δημιουργήσαμε ένα Λαογραφικό Μουσείο στην τάξη μας. Συγκεντρώσαμε αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι παλιά στην καθημερινή τους ζωή. Ύστερα καλέσαμε τους συμμαθητές μας από τις μικρότερες τάξεις να δουν τα εκθέματα. Γιατί Μουσείο χωρίς επισκέπτες δε γίνεται, γίνεται;