Ο κύκλος του νερού

Κάνε κλικ στην εικόνα για να θυμηθείς τον κύκλο του νερού!Παρακολούθησε τη ζωή μιας σταγόνας!


Κατασκευή:  Ο κύκλος του νερού  • Κάνε κλικ στην εικόνα και εκτύπωσε το πατρόν της κατασκευής.


  • Ζωγράφισε τους δύο δίσκους και κόψε τους προσεχτικά.
  • Ένωσε τους δίσκους με ένα διπλόκαρφο, ώστε να περιστρέφονται.
Είσαι ένας άριστος επιστήμονας!